O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka dr Małgorzata Dądalska
ul. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 2/5, 81-519 GDYNIA
NIP: 569 173 76 96

mBank: 67 1140 2004 0000 3102 7666 5806

dr Małgorzata Dądalska
tel: 511-842-077
e-mail: malgorzata@kancelaria3miasto.pl

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest adw. dr Małgorzata Dądalska, prowadząca Kancelarię Adwokacką przy ul. Powstania Styczniowego 2/5, 81-519 Gdynia. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email malgorzata@kancelaria3miasto.pl, telefonicznie pod numerem 511842077 lub pisemnie pod adresem ul. Powstania Styczniowego 2/5, 81-519 Gdynia.

Pani/Pana dane podane w treści formularza „Zadaj pytanie” będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji w/w celu. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych  w w/w celu uniemożliwia wysłanie wiadomości za pomocą formularza „Zadaj pytanie”.

Pani /Pana dane będą przetwarzane tak długo, jak okaże się to niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Zadaj pytanie

Copyright © 2019 Kancelaria Adwokacka dr Małgorzata Dądalska
Zadzwoń