Wprowadzone przez tdutkowski

Pomoc Frankowiczom – co zrobić z kredytem frankowym

W latach 2005-2011 bardzo dużą popularnością cieszyły się tzw. kredyty frankowe tj. kredyty udzielane w walucie polskiej, które były denominowane lub indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego.  Z czasem okazało się, że zawarcie powyższych umów kredytowych to swoista pułapka finansowa. Kuszące tańszym oprocentowaniem przyciągnęły bardzo wiele klientów. Kredytobiorcy, zapewniani przez pracowników banków o stabilności waluty franka szwajcarskiego, często nie byli nawet uświadamiani, że w przypadku zmian kursu, […]

Dozór elektroniczny – wszystko co musisz wiedzieć

Dozór elektroniczny to potoczne określenie systemu wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym Kto może i w jaki sposób ubiegać się o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego? Wiele osób w wyniki zaniedbań lub nieszczęśliwych zdarzeń po uzyskaniu wyroku orzekającego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania (tzw. zawiasy) lub też karę ograniczenia wolności w formie wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej  pracy (nazywana […]

Alimenty na dziecko 2021

Kto jest zobowiązany do zapłaty świadczeń alimentacyjnych? Alimenty są najczęściej świadczeniem na rzecz małoletnich dzieci, ale także na rzecz już pełnoletnich, dorosłych dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać – kontynuują naukę (do 26-go roku życia). Zobowiązani są rodzice dziecka. Zaspokojenie potrzeb dzieci odbywa się przez osobiste starania, ale także przez świadczenie pieniężne. Wiele osób mylnie uważa, że skoro rodzic nie korzysta z prawa do odbywania kontaktów […]

Najczęstsze wady oświadczenia woli – brak świadomości i błąd

Wcale nie tak rzadko występują sytuacje, w których dana osoba w ogóle nie wie, że podejmuje czynność o doniosłym znaczeniu prawnym, a częściej – że zawiera umowę albo jest w błędzie co do znaczenia takiej czynności lub umowy. Złożenie oświadczenia woli czy też zawarcie umowy w powyższych warunkach obarczone jest wadą – tzw. wadą oświadczenia woli. Jakie są wady oświadczenia woli? Najczęściej spotykanymi w praktyce wadami oświadczeń woli są: stan wyłączający […]

Umowa na remont mieszkania

Któż z nas choć raz w życiu nie stanął przed wyzwaniem wyremontowania mieszkania? Czy to nowo zakupionego – w stanie deweloperskim, czy to odziedziczonego, czy po prostu zakupionego na rynku wtórnym? Niewątpliwie wiele uwagi poświęcamy temu, aby dobrać odpowiednie dodatki, kolory na ścianę, elementy wyposażenia, częstokroć korzystamy z porad fachowców – architektów wnętrz. Nadal jednak stosunkowo rzadko przywiązujemy uwagę do tego, by zabezpieczyć swoje interesy i często niemałą kwotę pieniędzy inwestowaną w remont, […]

Mobbing w pracy – co to jest, definicja, odszkodowanie

Z przykrością należy odnotować fakt, że mobbing – mimo, iż jest coraz powszechniejszym zjawiskiem w środowisku pracy niezależnie od wykonywanej profesji, w zasadzie nie występuje w statystykach. Niewiele miejsca poświęca tej tematyce Państwowa Inspekcja Pracy, trudno o jakiekolwiek opracowania w zasobach Głównego Urzędu Statystycznego. Także wśród pracodawców (zwłaszcza tych mniejszych) do tematu mobbingu podchodzi się z dużym dystansem, traktując to zjawisko jako fanaberię ustawodawcy. Tymczasem problem jest realny […]