Wprowadzone przez tdutkowski

Aquafilling – zagrożenie chirurgii plastycznej

W czasach, w których otaczani jesteśmy wizerunkiem idealnych ludzi (w tym głównie w szeroko ujmowanych mediach społecznościowych) ciężko pozbyć się presji pogoni za pięknym i jędrnym ciałem. Szczególnie kobiety narażone są na ciągłe dążenie do doskonałości jakkolwiek by ją definiować. Skutkiem powyższego jest powstawanie nowatorskich metod pozwalających na szybsze osiągnięcie założonych (czy też narzuconych) celów. Jedną z takich metod było stosowane przez lekarzy różnych specjalności preparatu Aquafilling (lub Los […]

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy jest możliwe, co we wniosku

Zasiedzenie nieruchomości jest to nabycie tzw. pierwotne na skutek upływu czasu. Osoba nie będąca właścicielem nieruchomości nabywa prawo przez to, że faktycznie włada nieruchomością w ciągu oznaczonego w przepisach czasu. We wniosku o stwierdzenie zasiedzenia należy wskazać dowody potwierdzające okres władania nieruchomością jak właściciel (mogą to być potwierdzenia zapłaty podatku od nieruchomości, dane świadków, potwierdzenia przeprowadzenia remontów budynku) a także dane uczestników postępowania. Zasiedzenie nieruchomości- działki, gruntu, […]

Rozwód 2023 – nowe zasady, zobacz co się zmieni

W listopadzie 2021 roku ustawodawca zapowiedział wprowadzenie poważnych zmian w prawie dotyczącym rozwodów oraz separacji. Celem planowanych zmian przepisów obowiązujących od niemal 50-ciu lat dostosowanie procedury do obecnych realiów. Obecnie przepisy jeszcze nie zostały wprowadzone w życie – projekty ustaw oczekują na konsultacje. Zmiany w rozwodach – wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego Jeżeli małżonkowie planujący rozwód mają wspólne małoletnie dzieci postepowanie o rozwód będzie musiało być […]

Alimenty na żonę – w jakiej sytuacji przysługują

Zobowiązanie męża do zapłaty alimentów na (byłą) żonę możliwe jest przez Sąd Okręgowy w wyroku rozwodowym lub też po rozwiązaniu małżeństwa przez Sąd Rejonowy. Aby była żona lub też były mąż mogli uzyskać alimenty istotna jest ocena ich sytuacji majątkowej po rozwiązaniu małżeństwa. Alimenty na żonę w trakcie małżeństwa i w separacji (bez rozwodu) Podczas trwania małżeństwa można domagać się zabezpieczenia potrzeb rodziny lub też alimentów na rzecz […]

Rozwód z orzeczeniem o winie – komplet informacji

Rozwód orzeka Sąd Okręgowy (co do zasady położony według ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków), aby stało się to możliwe musi nastąpić pomiędzy małżonkami zupełny i trwały rozkład pożycia. Przesłanką negatywna orzeczenia rozwodu jest sytuacja, w której na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Na czym polega rozwód z orzeczeniem o winie Orzeczenie Sądu o winie w sprawach rozwodowych jest […]

Intercyza – definicja, koszty, rodzaje, czyli wszystko co musisz wiedzieć

Małżeńska umowa majątkowa powszechnie nazywana jest intercyzą. Skutkiem zawarcia związku małżeńskiego jest powstanie majątkowej wspólności ustawowej, ale istnieją również inne ustroje majątkowe – rozdzielność majątkowa, ograniczona lub rozszerzona wspólność ustawowa. Wspólność majątkowa oznacza, że dochody oraz przedmioty (ruchomości i nieruchomości) nabywane w trakcie trwania małżeństwa stają się częścią wspólnego majątku. Aby dokonać zmiany dotyczącej tzw. ustroju majątkowego należy zawrzeć małżeńską umowę […]

Opieka naprzemienna nad dzieckiem – komplet wiedzy i porady

Obowiązujące przepisy prawa nie zawierają regulacji opieki naprzemiennej nad dzieckiem, jednakże być może niebawem ustawodawca postanowi takie przepisy wprowadzić w życie.  Miejsce zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Natomiast kwestie dotyczące kontaktów dziecka z rodzicami uregulowane są odrębnie – jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania […]

Pomoc Frankowiczom – co zrobić z kredytem frankowym

W latach 2005-2011 bardzo dużą popularnością cieszyły się tzw. kredyty frankowe tj. kredyty udzielane w walucie polskiej, które były denominowane lub indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego.  Z czasem okazało się, że zawarcie powyższych umów kredytowych to swoista pułapka finansowa. Kuszące tańszym oprocentowaniem przyciągnęły bardzo wiele klientów. Kredytobiorcy, zapewniani przez pracowników banków o stabilności waluty franka szwajcarskiego, często nie byli nawet uświadamiani, że w przypadku zmian kursu, […]

Dozór elektroniczny – wszystko co musisz wiedzieć

Dozór elektroniczny to potoczne określenie systemu wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym Kto może i w jaki sposób ubiegać się o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego? Wiele osób w wyniki zaniedbań lub nieszczęśliwych zdarzeń po uzyskaniu wyroku orzekającego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania (tzw. zawiasy) lub też karę ograniczenia wolności w formie wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej  pracy (nazywana […]

Alimenty na dziecko 2021

Kto jest zobowiązany do zapłaty świadczeń alimentacyjnych? Alimenty są najczęściej świadczeniem na rzecz małoletnich dzieci, ale także na rzecz już pełnoletnich, dorosłych dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać – kontynuują naukę (do 26-go roku życia). Zobowiązani są rodzice dziecka. Zaspokojenie potrzeb dzieci odbywa się przez osobiste starania, ale także przez świadczenie pieniężne. Wiele osób mylnie uważa, że skoro rodzic nie korzysta z prawa do odbywania kontaktów […]