W czasach, w których otaczani jesteśmy wizerunkiem idealnych ludzi (w tym głównie w szeroko ujmowanych mediach społecznościowych) ciężko pozbyć się presji pogoni za pięknym i jędrnym ciałem. Szczególnie kobiety narażone są na ciągłe dążenie do doskonałości jakkolwiek by ją definiować. Skutkiem powyższego jest powstawanie nowatorskich metod pozwalających na szybsze osiągnięcie założonych (czy też narzuconych) celów. Jedną z takich metod było stosowane przez lekarzy różnych specjalności preparatu Aquafilling (lub Los […]

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy jest możliwe, co we wniosku

Zasiedzenie nieruchomości jest to nabycie tzw. pierwotne na skutek upływu czasu. Osoba nie będąca właścicielem nieruchomości nabywa prawo przez to, że faktycznie włada nieruchomością w ciągu oznaczonego w przepisach czasu. We…

Rozwód 2023 – nowe zasady, zobacz co się zmieni

W listopadzie 2021 roku ustawodawca zapowiedział wprowadzenie poważnych zmian w prawie dotyczącym rozwodów oraz separacji. Celem planowanych zmian przepisów obowiązujących od niemal 50-ciu lat dostosowanie procedury do obecnych realiów. Obecnie…

Alimenty na żonę – w jakiej sytuacji przysługują

Zobowiązanie męża do zapłaty alimentów na (byłą) żonę możliwe jest przez Sąd Okręgowy w wyroku rozwodowym lub też po rozwiązaniu małżeństwa przez Sąd Rejonowy. Aby była żona lub też były mąż mogli uzyskać alimenty istotna…

Rozwód z orzeczeniem o winie – komplet informacji

Rozwód orzeka Sąd Okręgowy (co do zasady położony według ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków), aby stało się to możliwe musi nastąpić pomiędzy małżonkami zupełny i trwały rozkład pożycia. Przesłanką negatywna…

Intercyza – definicja, koszty, rodzaje, czyli wszystko co musisz wiedzieć

Małżeńska umowa majątkowa powszechnie nazywana jest intercyzą. Skutkiem zawarcia związku małżeńskiego jest powstanie majątkowej wspólności ustawowej, ale istnieją również inne ustroje majątkowe – rozdzielność majątkowa,…

Opieka naprzemienna nad dzieckiem – komplet wiedzy i porady

Obowiązujące przepisy prawa nie zawierają regulacji opieki naprzemiennej nad dzieckiem, jednakże być może niebawem ustawodawca postanowi takie przepisy wprowadzić w życie.  Miejsce zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania rodziców…

Pomoc Frankowiczom – co zrobić z kredytem frankowym

W latach 2005-2011 bardzo dużą popularnością cieszyły się tzw. kredyty frankowe tj. kredyty udzielane w walucie polskiej, które były denominowane lub indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego.  Z czasem okazało się, że zawarcie…

Dozór elektroniczny - wszystko co musisz wiedzieć

Dozór elektroniczny to potoczne określenie systemu wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym Kto może i w jaki sposób ubiegać się o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego? Wiele osób…
Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko 2021

Kto jest zobowiązany do zapłaty świadczeń alimentacyjnych? Alimenty są najczęściej świadczeniem na rzecz małoletnich dzieci, ale także na rzecz już pełnoletnich, dorosłych dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać…