ILE KOSZTUJE ADWOKAT?

ZASADY WSPÓŁPRACY

Wysokość wynagrodzenia, jak i sposób płatności są ustalane z każdym Klientem indywidualnie i zależą od zakresu udzielanej pomocy prawnej, stopnia skomplikowania sprawy.

W przypadku jednorazowych porad prawnych wynagrodzenie jest płatne jednorazowo, tuż po udzieleniu porady prawnej. W przypadku dłuższej współpracy istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego – w stawce miesięcznej bądź godzinowego. W przypadku prowadzenia spraw sądowych wynagrodzenie jest z reguły płatne w ustalonych częściach, po wykonaniu określonych czynności wchodzących w zakres zlecenia.

Wynagrodzenie jest opodatkowane podatkiem VAT w stawce 23%.

Dowodem uiszczenia wynagrodzenia w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest paragon fiskalny, w przypadku przedsiębiorców – faktura VAT.

Copyright © 2023 Kancelaria Adwokacka 3 Miasto
Zadzwoń