OBSZARY PRAKTYKI

W ramach indywidualnej praktyki adwokackiej oferuję pomoc prawną zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: