Małżeńska umowa majątkowa powszechnie nazywana jest intercyzą. Skutkiem zawarcia związku małżeńskiego jest powstanie majątkowej wspólności ustawowej, ale istnieją również inne ustroje majątkowe – rozdzielność majątkowa, ograniczona lub rozszerzona wspólność ustawowa.

Wspólność majątkowa oznacza, że dochody oraz przedmioty (ruchomości i nieruchomości) nabywane w trakcie trwania małżeństwa stają się częścią wspólnego majątku. Aby dokonać zmiany dotyczącej tzw. ustroju majątkowego należy zawrzeć małżeńską umowę majątkową w formie aktu notarialnego.

Co to jest intercyza i co daje

Intercyza to umowa notarialna, ustanowienie rozdzielności majątkowej skutkuje tym, że każdy z małżonków ma prawo do samodzielnego dysponowania składnikami swojego majątku. Brak jest odpowiedzialności jednego małżonka z tytułu zaciąganych przez drugiego małżonka zobowiązań.

Jakie są rodzaje intercyzy?

Małżeńska umowa majątkowa tzw. intercyza posiada kilka rodzajów, w zależności od skutków, które mają powstać pomiędzy małżonkami– może powstać rozdzielność majątkowa, ograniczona lub rozszerzona wspólność ustawowa lub też małżeńska wspólność majątkowa. Wspólność majątkowa może być np. rozszerzona o nieruchomości nabyte w drodze dziedziczenia, czy też darowizn, w trakcie trwania małżeństwa, przez jednego z małżonków.

Intercyza po ślubie, czyli w trakcie małżeństwa

Małżonkowie mogą zawierać dowolną ilość małżeńskich umów majątkowych w trakcie trwania małżeństwa np. w 2022 roku mogą zawrzeć umowę wprowadzającą rozdzielność majątkową, a w 2023 roku mogą zawrzeć umowę powrotu do wspólności majątkowej, a następnie w 2024 roku ponownie umowę wprowadzającą rozdzielność majątkową. Nie ma w tym przedmiocie żadnych ograniczeń.

Jaki jest koszt intercyzy?

Koszt sporządzenia intercyzy zależny jest od wysokości taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT oraz ilości wypisów umowy, jaki strona chce uzyskać. Najczęściej to koszt nie większy niż 260-600 zł brutto.

Intercyza a dziedziczenie

Intercyza nie ma wpływu na dziedziczenie ustawowe ani też na dziedziczenie na podstawie testamentu (jeżeli małżonek nie został powołany do spadku w testamencie to ma prawo dochodzić zachowku).

Rozdzielność majątkowa a intercyza

Rozdzielność majątkowa potocznie nazywana najczęściej intercyzą to jeden z rodzajów małżeńskich umów majątkowych. Celem rozdzielności majątkowej jest swobodne zarządzanie własnymi majątkami przez małżonków oraz brak konieczności uzyskania wymagana zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań (np. kredyt, pożyczka, leasing).   

Intercyza a dzieci

Intercyza nie ma wpływu na dzieci, ponieważ dotyczy kwestii majątkowych małżonków.

Intercyza a kredyt hipoteczny

Zdarzają się sytuacje, w których zawarcie intercyzy – małżeńskiej umowy majątkowej ustanawiającej ustrój rozdzielności majątkowej jest niezbędne, aby jeden z małżonków dokonał zakupu nieruchomości i w związku z tym zawarł umowę kredytu hipotecznego. Bank badając zdolność kredytową w przypadku braku intercyzy ocenia zdolność majątkową obojga małżonków z uwzględnieniem ilości innych członków rodziny (małoletnich dzieci). Istnienie intercyzy może spowodować wzrost zdolności kredytowej jednego z małżonków. Możliwość uzyskania kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości zależy od wielu czynników a tylko jednym z nich może być zawarta intercyza.

Wzór intercyzy

Intercyza – małżeńska umowa majątkowa jest to umowa w formie aktu notarialnego tj. zawarta przed notariuszem. Nie istnieje jeden dostępny wzór intercyzy. Intercyza zawiera dokładne oznaczenie stron – małżonków lub przyszłych małżonków (imiona, nazwiska, nr dowodu osobistego, nr pesel, miejsce zamieszkania) a także postanowienia dotyczące ustroju majątkowego jaki strony zgodnie chcą ustanowić. Treść intercyzy i jej projekt może być ustalony wcześniej po uzyskaniu porady u  profesjonalnego pełnomocnika – adwokata, aby strony podjęły świadomie decyzję jaki ustrój majątkowy będzie dla nich najlepszy.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań oraz potrzeby konsultacji serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Adwokat Małgorzata Grigorjew specjalizuje się w prawie rodzinnym, w szczególności sprawami o rozwód i jest w stanie pomóc przy sporządzeniu projektów pism w sprawach o rozwód oraz o podział majątku, również w sporządzaniu projektów małżeńskich umów majątkowych – tzw. intercyz.

Pani Mecenas udziela porad prawnych podczas osobistych spotkań w kancelarii oraz reprezentuje klientów przed Sądami wszystkich instancji również w sprawach o rozwód, w sprawach o alimenty na rzecz dzieci oraz byłych małżonków ponadto w sprawach o podział majątku.